CHƠN THÀNH 26 TẦM NHÌN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

CHƠN THÀNH 26 GÓC NHÌN NHÀ ĐẦU TƯ Bình Phước là tỉnh có diện tích lớn nhất trong 19 tỉnh thành Đông Nam Bộ, sở hữu 13 KCN trong đó 11 khu công nghiệp đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và đi vào hoạt động.Đặc Biệt Bình Phước nằm trong vùng kinh tế […]