CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA ỨNG VIÊN

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA ỨNG VIÊN I. QUYỀN LỢI KHI VÀO LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY ? Được đào tạo về các kỹ năng của nhân viên kinh doanh. Hướng dẫn cụ thể về các dự án Công ty đã phân phối. Thường xuyên tổ chức các bài training về dự án và các […]